• تقویت کننده مبدل فشار سنج (Load Cell, Pressure Sensor, Torque)
  • ولتاژ مختلف , خروجی جریان (0~10V, 0~40mA)
  • ورودی سنسور قابل تنظیم (0.5mV/V~4mV/V)
  • فرکانس فیلتر قابل تنظیم (1Hz~5Hz)
  • وزن سبک , نصب آسان

برنامه سیستم

  • انتقال سیگنال از راه دور
  • سیگنال ورودی کنترل کننده مختلف
  • (PLC, Current Indicator A/D Board, X-T Recorder)
ST SERIES
ST SERIES