عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

لیبل مخصوص دستگاه چاپ
Phonix
ابزارهای حرفه ای فونیکس کنتاکت, فونیکس کنتاکت-برند

لیبل مخصوص دستگاه چاپ 

………

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

THERMOMARK ROLL

لیبل های پلی استر

TypeOrderNo.Stk. / Pcs
لیبل کاغذی مخصوص ترمینال به عرض 2.4میلیمترTMT 4 R081637540000
لیبل کاغذی مخصوص ترمینال به عرض 5.2میلیمترTMT 5 R081643019000
لیبل کاغذی مخصوص ترمینال به عرض 6.2میلیمترTMT 6 R081648915000
لیبل کاغذی مخصوص ترمینال به عرض 8.2میلیمترTMT 8 R081655312000
لیبل کاغذی مخصوص ترمینال به عرض 10.2میلیمترTMT 10 R08162109000
لیبل شفاف مخصوص چسباندن بر روی شماره ترمینال خامTML )101X9.5(R TR08166471000
لیبل شفاف مخصوص چسباندن بر روی شماره ترمینال خامTML )101x4.2(R TR08166211000
لیبل مخصوص سیم به عرض 1 - 2.4میلیمترWMT 2.4 )15x4(R08162814000
لیبل مخصوص سیم به عرض 2 - 3.5میلیمترWMT 3.5 )15X5(R08172224000
لیبل مخصوص سیم به عرض 3 - 4.2میلیمترWMT 4.2 )15x6(R08172354000
لیبل مخصوص سیم به عرض 4 - 5.5میلیمترWMT 5.5 )15x8(R08172484000
میلیمتر5 - 8.4 لیبل مخصوص سیم به عرضWMT 8.4 )17x10(R08172514000
لیبل مخصوص کابل بدون نیاز به کاور تا قطر 5WML 5 )25x10(R08175233000
لیبل مخصوص کابل بدون نیاز به کاور تا قطر 6WML 6 )13x13(R08162527000
لیبل مخصوص کابل بدون نیاز به کاور تا قطر 14WML 14 )25x19(R08175361500
لیبل مخصوص کابل بدون نیاز به کاور تا قطر 14WML 14 )38x19(R08175521000
لیبل مخصوص کابل بدون نیاز به کاور تا قطر 18WML 18 )12x12(R08175072500
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیWMTB )24x8(R08162784000
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیWMTB )35x15(R08173161700
لیبل شرینگ مخصوص سیم به قطر 2.4 - 0.8میلیمترWMS 2.4)50x5(R0817455500
لیبل شرینگ مخصوص سیم به قطر 4.8 - 1.6میلیمترWMS 4.8 )50x9(R0817471500
لیبل شرینگ مخصوص سیم به قطر 9.5 - 3.2میلیمترWMS 9.5 )50x16(R0816320500
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )24x4(R08162655000
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )25x6(R08172645000
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )29x8(R08172775400
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )40x17(R08172932300
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )10x4(R08162357500
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )15x4(R08173297500
لیبل مخصوص کابل با استفاده از بست کمربندیEMT )23x4(R08173617500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )10x7(R081666310000
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )20x8(R08167862500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )10x7(R081667610000
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )15x9(R SR08160452500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML)21.5x21.5(R SR08168122500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )26.5x7.5(R SR08168412500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )26.5x12(R SR08168542500
لیبل مخصوص تجهیزاتEML )26.5x26.5(R SR08169191000
PUSH BUTTON لیبل مخصوصEMLP )13x9(R0819453500
PUSH BUTTON لیبل مخصوصEMLP )20x7(R0819479500
PUSH BUTTON لیبل مخصوصEMLP )27x8(R SR0819518500
PUSH BUTTON لیبل مخصوصEMLP 24 )30x12(R SR0819563500

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *