عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

نسل دوم از مبدل هایMINI
Phonix
MINI Analog Pro, فونیکس کنتاکت-برند

نسل دوم از مبدل هایMINI 

…….
جدول مشخصات فنی این ایزولاتور به شرح زیر است :

مبدل های NMINI

خروجیورودیشرح کالاکدکالاIsolation
0(1)-5 V

0-10 V

0(4)-20 mA

Pt,Ni,Cu

MINI MCR-2-RTD-UI

2902049
2902049
0(1)-5 V

0-10 V

0(4)-20 mA

B, C, E, J, K, N, R, S, T, L
U , A-1 , A-2 , A-3 , M , L

MINI MCR-TC-U

2902055
2902055


انواع سيگنالهای
آنالوگ استاندارد


انواع سيگنالهای آنالوگ
استاندارد


MINI MCR-2-UI-UI


2902037
2902037


4-20 mA


0-10 V


MINI MCR-2-U-I4


2902029
2902029


0-10 V


4-20 mA


MINI MCR-2-I4-U


2902002
2902002


0(4)-20 mA


0(4)-20 mA


MINI MCR-2-I-I


2901998
2901998


2x0(4)-20 mA


2x0(4)-20 mA


MINI MCR-2-2I-2I-ILP


2901996
2901996


0(4)-20 mA


0(4)-20 mA


MINI MCR-2-I-I-ILP


2901994
2901994


2x0(4)-20 mA


2x0(4)-20 mA


MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP


2906448
2906448


0(4)-20 mA


0(4)-20 mA


MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP 0


2906446
2906446
1.25 … 10 V DC

2.5 … 20 mA


9.6 - 30 V DC


MINI MCR-2-CVCS


2902064
2902064


4-20 mA


انواع سیگنالهای رایج و غیر رایج


MINI MCR-2-UI-I-OLP


2902061
2902061
Frequency

PWM

1N/O Contact


انواع سیگنالهای رایج


MINI MCR-2-UI-FRO


2902031
2902031
0-10.5 V

0(4)-21 mA

1N/O Contact
0.002 Hz-200 KHz

NPN/PNP transistor

NAMUR initiator

Dry contact


MINI MCR-2-F-UI


2902056
2902056
0-10.5 V

0(4)-21 mA


100 Ω ... 100 kΩ


MINI MCR-2-POT-U


2902016
2902016


1 PDT
0 – 10(12) V

0 – 20(24) mA


MINI MCR-2-UI-REL


2902033
2902033


انواع سيگنالهای
رايج آنالوگ 1 N/O contact


انواع سيگنالهای رايج
آنالوگ


MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO


2902026
2902026

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *