عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

CJ Communication Units
Omron
expansion, امرن-برند

CJ Communication Units 

سری CJ هر دوحالت ارتباطی شامل شبکه های باز استاندارد شده و ارتباطات پرسرعت مقرون به صرفه خاص را پشتیبانی میکنند . ارتباط دیتا بین PLC ها یا با سطوح بالاتر در سیستم کنترلی میتوانند به وسیله ارتباط سریال EtherNet یا Controller Link برقرار شود .

امرن دوشبکه مهم سطح فیلد را ساپورت میکند: DeviceNet و PROFIBUS-DP. برای ورودی و خروجی های سرعت بالا در سطح فیلد امرن شبکه CompoBus/S را پیشنهاد میدهد که نصب بسیار ساده ای دارد . ارتباطات سریال و CAN برا پشتیبانی از انواع مختلف پروتکل ها با امکان تعریف کامل توسط کاربر عرضه شده اند .ماژول های EtherNet/IP امکان اشتراک گذاری حجم بزرگی از اطلاعات را بین PLC های مختلف فراهم میکند .همچنین کنترلر جدید ورودی و خروجی های PROFINETبه همراه ورودی و خروجی های ماژولار SmartSlice , قابلیت ریداندانسی شبکه بر اساس ارتباط EtherNet را عرضه میکنند

کارت های ارتباطی سری CJ، هم رابط های شبکه باز استاندارد و هم لینک های شبکه پرسرعت و به صرفه را ارائه می دهد. امرن از دو شبکه اصلی سطح فیلدِ DeviceNet و PROFIBUS-DP پشتیبانی می کند. برای ورودی و خروجی با سرعت بالا، CompoBus/S متعلق به امرن سهولت نصب بی نظیری را ارائه می دهد. ارتباطات سریال و CAN که به طور کامل توسط کاربر قابل تنظیم است، می تواند برای رقابت با انواع مختلف پروتکل های کاربردهای خاص استفاده شود. کارت های ارتباطی سری CJ براساس نوع پروتکل ارتباطی شان به 12 دسته تقسیم می شوند. به طور کلی می توان گفت کارت های ارتباطی سری CJ برای هرگونه ارتباطی، باز است.

جدول مشخصات فنی این Expansion ها به شرح زیر است :

Ordering Information

Order Codeconnection TypeWidthUnit ClassProtocolsData TransferPortsType
CJ1W-SCU21-V19-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-defined-2*RS-232CSerial
CJ1W-SCU229-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-definedHight-speed2*RS-232CSerial
CJ1W-SCU31-V19-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-defined-2*RS-422A/RS-485Serial
CJ1W-SCU329-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-definedHight-speed2*RS-422A/RS-485Serial
CJ1W-SCU41-V19-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-defined-1*RS-232C +
1*RS-422/RS-485
Serial
CJ1W-SCU429-pin D-Sub31 mmCPU bus unitCompoWay/F,Host link,NT link,Modbus,User-definedHight-speed1*RS-232C +
1*RS-422/RS-485
Serial
CJ1W-ETN21RJ4531 mmCPU bus unitUDP,TCP/IP,FTP server,SMTP(e-mail),SNTP(time adjust),FINS routing,socket service-1*100 Base-TxEthernet
CJ1W-EIP21RJ4531 mmCPU bus unitEtherNet/IP,UDP,TCP/IP,FTP server,SNTP,SNMP-1*100 Base-TXEtherNet/IP
CJ1W-CLK21-V12-Wire screw + GND31 mmCPU bus unitOmron proprietary-2-Wire twisted pairController link
CJ1W-DRM215-P detachable31 mmCPU bus unitDeviceNet-1*CANDeviceNet
CJ1W-PRM219-pin D-Sub31 mmCPU bus unitDP , DPV1-1*RS-485(Master)PROFIBUS-DP
CJ1W-PRT-219-pin D-Sub31 mmSpecial I/O unitDP-1*RS-485(Slave)PROFIBUS-DP
CJ1W-PNT21RJ4531 mmCPU bus unitPROFINET-IO Controller,FINS/UDP-1*100 Base-TXPROFINET-IO
CJ1W-CORT215-p detachable31 mmCPU bus unitUser-Defined,supports 11-bit and 29-bit identifiers-1*CANCAN
CJ1W-CRM214-p detachable IDC or screw31 mmSpecial I/O unitCompoNet-4-Wire,data +
power to slaves
(Master)
CompoNet
CJ1W-SRM212-wire screw +
2-wire power
20 mmSpecial I/O unitOmron proprietary-2-wire(Master)CompoBus/S

Accessories

Order CodeConnection TypeDescription
CJ1W-CIF119-pin D-sub to screw clamp terminalsRS-232 to RS-422/RS-485 signal converter .Mounts directly n serial port
3G8F7-CLK21-EV1PCI,wired CLKController link PCI board with support software
CS1W-RPT-01Screw-ScrewController link repeater unit (wire to wire)
CS1W-RPT02Screw-HPCF connectorController link repeater unit (wire to HPCF fibre)
CS1W-RPT03Screw-ST connectorController link repeater unit (wire to graded-index glass fibre)
CJ-Series EtherNet/IP Units for NJ-SeriesCJ-Series EtherNet/IP Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 13.2MB
CompoBus/SCompoBus/S
Operation Manual
PDF 8MB
CS1 / CJ1 Serial Communications BoardsCS1 / CJ1 Serial Communications Boards
Operation Manual
PDF 5.88MB
CJ1W-ECT21 EtherCAT Slave UnitCJ1W-ECT21 EtherCAT Slave Unit
Operation Manual
PDF 4.93MB
CJ1W-CORT21 User-defined CAN unitCJ1W-CORT21 User-defined CAN unit
Operation Manual
PDF 2.14MB
CJ1W-CIF21 Simple Communications UnitCJ1W-CIF21 Simple Communications Unit
Operation Manual
PDF 1.11MB
CJ-Series CJ1W-CORT21 for NJ-SeriesCJ-Series CJ1W-CORT21 for NJ-Series
Operation Manual
PDF 5.2MB
SPU UnitsSPU Units
Operation Manual
PDF 708KB
CJ-series EtherCAT® Slave UnitCJ-series EtherCAT® Slave Unit
Operation Manual
PDF 4.38MB
CJ-Series PROFIBUS Master Units for NJ-SeriesCJ-Series PROFIBUS Master Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 2.94MB
CJ Series CompoNet Master Units for NJ-SeriesCJ Series CompoNet Master Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 6.99MB
CJ-Series DeviceNet Units for NJ-SeriesCJ-Series DeviceNet Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 4.42MB
SPU-ConsoleSPU-Console
Operation Manual
PDF 5.66MB
DeviceNetDeviceNet
Operation Manual
PDF 3.61MB
CompoNet Slave Units and Repeater UnitCompoNet Slave Units and Repeater Unit
Operation Manual
PDF 13.5MB
CompoNet Master UnitsCompoNet Master Units
Operation Manual
PDF 3.86MB
CS1 / CJ1 DeviceNet UnitsCS1 / CJ1 DeviceNet Units
Operation Manual
PDF 4.43MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CJ1W-PNT21 PROFINET IO Controller UnitCJ1W-PNT21 PROFINET IO Controller Unit
Operation Manual
PDF 4.9MB
CJ/CS-series PROFIBUS DP MasterCJ/CS-series PROFIBUS DP Master
Operation Manual
PDF 5.69MB
CJ-series PROFIBUS DP SlaveCJ-series PROFIBUS DP Slave
Operation Manual
PDF 1.45MB
CJ-Series PROFIBUS Slave Units for NJ-SeriesCJ-Series PROFIBUS Slave Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 1.51MB
SYSMAC Controller LinkSYSMAC Controller Link
Operation Manual
PDF 4.4MB
CS1-seriesCS1-series
Datasheet
PDF 14.4MB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
CJ1W-B7ACJ1W-B7A
Datasheet
PDF 588KB
PROFINETPROFINET
Datasheet
PDF 889KB
CompoNetCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
CJ1 PROFIBUSCJ1 PROFIBUS
Datasheet
PDF 317KB
CJ1W-DRM21CJ1W-DRM21
DeviceNet EDS file
PDF 480Bytes
Omron CJ1W-ECT21Omron CJ1W-ECT21
EtherCAT ESI file
PDF 32KB
CJ1W-PRT21 PROFIBUS GSD OC_0602CJ1W-PRT21 PROFIBUS GSD OC_0602
PROFIBUS GSD file
PDF 4.78MB
CJ/CS-series EtherNet/IPCJ/CS-series EtherNet/IP
EtherNet/IP EDS file
PDF 5.94KB
DeviceNetDeviceNet
Brochure
PDF 471KB
CompoNetCompoNet
Leaflet
PDF 13MB
CP1 SeriesCP1 Series
Brochure
PDF 3.38MB
CJ2 SeriesCJ2 Series
Brochure
PDF 2.36MB
CJ-Series EtherNet/IP Units for NJ-SeriesCJ-Series EtherNet/IP Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 13.2MB
DeviceNetDeviceNet
Brochure
PDF 471KB
CompoNetCompoNet
Leaflet
PDF 13MB
CompoBus/SCompoBus/S
Operation Manual
PDF 8MB
CS1-seriesCS1-series
Datasheet
PDF 14.4MB
CS1 / CJ1 Serial Communications BoardsCS1 / CJ1 Serial Communications Boards
Operation Manual
PDF 5.88MB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
CJ2 SeriesCJ2 Series
Brochure
PDF 2.36MB
CJ1W-ECT21 EtherCAT Slave UnitCJ1W-ECT21 EtherCAT Slave Unit
Operation Manual
PDF 4.93MB
CJ1W-DRM21CJ1W-DRM21
DeviceNet EDS file
PDF 480Bytes
CJ1W-CORT21 User-defined CAN unitCJ1W-CORT21 User-defined CAN unit
Operation Manual
PDF 2.14MB
CJ1W-CIF21 Simple Communications UnitCJ1W-CIF21 Simple Communications Unit
Operation Manual
PDF 1.11MB
CJ1W-B7ACJ1W-B7A
Datasheet
PDF 588KB
CJ1 PROFIBUSCJ1 PROFIBUS
Datasheet
PDF 317KB
CJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID SystemCJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System
Connection guide
PDF 1.94MB
CJ-Series CJ1W-CORT21 for NJ-SeriesCJ-Series CJ1W-CORT21 for NJ-Series
Operation Manual
PDF 5.2MB
SPU UnitsSPU Units
Operation Manual
PDF 708KB
CJ-Series PROFIBUS Master Units for NJ-SeriesCJ-Series PROFIBUS Master Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 2.94MB
CJ Series CompoNet Master Units for NJ-SeriesCJ Series CompoNet Master Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 6.99MB
CJ-Series DeviceNet Units for NJ-SeriesCJ-Series DeviceNet Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 4.42MB
SPU-ConsoleSPU-Console
Operation Manual
PDF 5.66MB
PROFINETPROFINET
Datasheet
PDF 889KB
Omron CJ1W-ECT21Omron CJ1W-ECT21
EtherCAT ESI file
PDF 32KB
NJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID SystemNJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System
Connection guide
PDF 5.11MB
DeviceNetDeviceNet
Operation Manual
PDF 3.61MB
CompoNet Slave Units and Repeater UnitCompoNet Slave Units and Repeater Unit
Operation Manual
PDF 13.5MB
CompoNet Master UnitsCompoNet Master Units
Operation Manual
PDF 3.86MB
CompoNetCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
CS1 / CJ1 DeviceNet UnitsCS1 / CJ1 DeviceNet Units
Operation Manual
PDF 4.43MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CP1 SeriesCP1 Series
Brochure
PDF 3.38MB
CJ1W-PRT21 PROFIBUS GSD OC_0602CJ1W-PRT21 PROFIBUS GSD OC_0602
PROFIBUS GSD file
PDF 4.78MB
CJ1W-PNT21 PROFINET IO Controller UnitCJ1W-PNT21 PROFINET IO Controller Unit
Operation Manual
PDF 4.9MB
CJ/CS-series PROFIBUS DP MasterCJ/CS-series PROFIBUS DP Master
Operation Manual
PDF 5.69MB
CJ/CS-series EtherNet/IPCJ/CS-series EtherNet/IP
EtherNet/IP EDS file
PDF 5.94KB
CJ-series PROFIBUS DP SlaveCJ-series PROFIBUS DP Slave
Operation Manual
PDF 1.45MB
CJ-series EtherCAT® Slave UnitCJ-series EtherCAT® Slave Unit
Operation Manual
PDF 4.38MB
CJ-Series PROFIBUS Slave Units for NJ-SeriesCJ-Series PROFIBUS Slave Units for NJ-Series
Operation Manual
PDF 1.51MB
SYSMAC Controller LinkSYSMAC Controller Link
Operation Manual
PDF 4.4MB

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *