یکی از پرطرفدارترین سنسورهای القایی موجود در بازار، سنسور E2E برند امرن است.
این سنسورها قابلیت کارکردن در محیط و شرایط سخت از جمله محیط های مرطوب یا روغنی را دارند و به راحتی با Quick Fix نصب می شوند.
E2E دارای فواصل سنجش پیشرفته 1x، 2x، 3x و 4x در تمام محدوده اندازه موجود است که تماس با اهداف را کاهش می دهد و طول عمر را بهبود می بخشد.

E2E NEXTE2E NEXT
Datasheet
PDF 31.7MB
XS5 NEXT SeriesXS5 NEXT Series
Datasheet
PDF 2.37MB
E2E Next seriesE2E Next series
Datasheet
PDF 30.1MB
IO-Link SeriesIO-Link Series
Brochure
PDF 6.55MB
 E2E NEXT SeriesE2E NEXT Series
Brochure
PDF 31.7MB
E2E NEXTE2E NEXT
Datasheet
PDF 31.7MB
IO-Link SeriesIO-Link Series
Brochure
PDF 6.55MB
E2E Next seriesE2E Next series
Datasheet
PDF 30.1MB
 E2E NEXT SeriesE2E NEXT Series
Brochure
PDF 31.7MB
XS5 NEXT SeriesXS5 NEXT Series
Datasheet
PDF 2.37MB