امرن در ساخت تایمر H3RN-(B) برای راحت تر شدن سیم کشی از سوکت Plug-in استفاده کرده است. H3RN-(B) در دو نوع 8 پین و 11 پین تولید میشود و دارای دو محدوده ی زمانی کوتاه بین 0.1 ثانیه تا 10 دقیقه و بلند بین 0.1 دقیقه تا 10 ساعت میباشد.

نوع صفحه نمایش47.2D
31.2H
12.8W
انداره صفحه نمایشLED
نوع ورودی_
نوع خروجیSPDT
DPST
ولتاژ24 - 240 VAC/DC
12 VDC
240 - 440 VAC
نوع اتصال5 پین
8 پین
تعداد عملکرد_
دمای کارکرد-10 'c
55 'c
درجه حفاظتIP 40
وزن 18 G
استانداردها_
H3RN Solid-state TimerH3RN Solid-state Timer
Datasheet
PDF 397KB
H3RN-_-B Solid-state timerH3RN-_-B Solid-state timer
Datasheet
PDF 1.32MB
Panel BuildingPanel Building
Brochure
PDF 3.11MB
TimersTimers
Brochure
PDF 9.85MB
H3RN Solid-state TimerH3RN Solid-state Timer
Datasheet
PDF 397KB
Panel BuildingPanel Building
Brochure
PDF 3.11MB
H3RN-_-B Solid-state timerH3RN-_-B Solid-state timer
Datasheet
PDF 1.32MB
TimersTimers
Brochure
PDF 9.85MB