….

اندازه48*96*100 mm
نوع ورودی_
نوع خروجی_
رنج عددی-19999
99999
تعداد ارقام قابل شمارش5 digit
ولتاژ_
دمای کارکرد-10 'c
55 'c
وزن300 g
درجه حفاظتIP66