….

اندازه1.8 DIW
نوع ورودی
نوع خروجی
رنج عددی-19999
99999
تعداد ارقام قابل شمارش4 digit
ولتاژ
دمای کارکرد-10 'c
55 'c
وزن200 g
درجه حفاظتIP66
K3MA seriesK3MA series
Brochure
PDF 362KB
K3MA seriesK3MA series
Brochure
PDF 362KB
K3MA-L Temperature MeterK3MA-L Temperature Meter
Datasheet
PDF 458KB
K3MA Series Digital Panel MetersK3MA Series Digital Panel Meters
User Manual
PDF 7.29MB