عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های مخصوص ترموکوپل
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های مخصوص ترموکوپل 

جهت اتصال ســیم های ترموکوپل بــه تجهیزات داخل تابلو نمی توان از ترمینال های معمولی اســتفاده نمود؛ چرا که این عمل باعث ایجاد اتصال سرد (Cold Junction) و تولید ولتاژ ناخواسته در محل اتصال میگــردد و در نهایت در تجهیزات اندازه گیری و کنترل دما که مقادیر ترموکوپل را میســنجند، خطای زیادی تولید میکند. شــرکت فونیکس کنتاکت برای رفع این مشــکل، ترمینال های خاصی را تولیــد نموده که از جنس خود ســیم های ترموکوپل میباشــد و در محل اتصال؛ ولتاژ اضافه ای را تولید نمیکند و در نهایت خطایی نیز در اندازه گیری دما حادث نمیگردد. ترمینال های فوق به صورت دوبل و متناسب با نوع ترموکوپل انتخاب میگردند.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای مخصوص ترموکوپل

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End Cover
شماره ترمینال
Lable
TypeOrder No
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
D-MTKATS-MTK3101029
3101223
ZB 10UC-TM 10
ترموکوپلنوع
ترموکوپل
جنس سیم
Materia
TYPEOrder No.
MTKD-CU/CUNI3100059Tcopper/
constantan
MTKD-FE/CUNI3100046Jiron/
constantan
MTKD-NICR/CUNI3100075Enickel-chrome/
constantan
MTKD-NICRSI/NISI5043321Nnickel-chrome silicon/
nickel silicon
MTKD-NICR/NI3100062Knickel-chrome/
nickel
MTKD-E-CU/A-CU3100091Rcopper/
copper nickel
MTKD-S-CU/E-CU3100101BS-copper/
copper

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *