عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

CJ2H
Omron
امرن-برند, انواع CPU

CJ2H 

PLC های سری CJ2H با وجود اندازه کوچکی که دارند، قوی ترین سری از PLC های ماژولار امرن بوده و دارای پردازنده ای سریع و انعطاف پذیر هستند این سری از PLC ها، نسل دوم پردازنده های امرن است که جانشین و بهینه شده ویژگی های CJ1H و بهترین گزینه برای کنترل دستگاه ها با سرعت بالا و ظرفیت بالا است. قابلیت کنترل حرکت پیشرفته در سری CJ2H، نیاز ما را برای استفاده از کنترلرهای حرکت گران قیمت، به راحتی برطرف می کند. کنترل همزمان موقعیت حداکثر تا 20 محور فقط با استفاده از پنج کارت (از نوع پرسرعت) با یک PLC ماژولار CJ2H امکان پذیر است.

جدول مشخصات فنی این Expansion ها به شرح زیر است :

CJ2H

CJ2H-CPU68-
EIP
CJ2H-CPU67-
EIP
CJ2H-CPU66-
EIP
CJ2H-CPU65-
EIP
CJ2H-CPU64-
EIP
CJ2H-CPU68CJ2H-CPU67CJ2H-CPU66CJ2H-CPU65CJ2H-CPU64Model
2,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,560I/O Points/40 Unit (3 Expansion Racks Max.)
400K steps250K steps150K steps100K steps50K steps400K steps250K steps150K steps100K steps50K stepsProgram Capacity
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *25 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *15 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *10 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *4 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *25 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *15 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *10 Banks
DM:32K words,
EM:32K words/
Bank *4 Banks
Data Memory Capacity
32K words32K words16K words8K words8K words32K words32K words16K words8K words8K wordsData Tracing Memory
3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 Mbytes3.5 MbytesSource/Comment
Memory
2,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,048Function Block Definition
2,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,0482,048Function block Instances
NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoFunction Block Program Area
Yes(with EtherNet/IP Functionality)Yes(with EtherNet/IP Functionality)Yes(with EtherNet/IP Functionality)Yes(with EtherNet/IP Functionality)Yes(with EtherNet/IP Functionality)NoNoNoNoNoBuilt-in-Ethernet
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesBuilt-in-USB
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesBuilt-in-RS-232 Port
NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoCommunication Option Board Slot
16 ns16 ns16 ns16 ns16 ns16 ns16 ns16 ns16 ns16 nsLD Instruction Execution Time
Not SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedNot SupportedPulse I/O add-on modules
Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Yes(with CJ1W-NC Position Control Units)Synchronous Unit Operation
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesUser-defined Data structure
90*80*74.5 mm90*80*74.5 mm90*80*74.5 mm90*80*74.5 mm90*80*74.5 mm90*49*74.5 mm90*49*74.5 mm90*49*74.5 mm90*49*74.5 mm90*49*74.5 mmUnit Size
(HxWxD)

General Specifications

CJ2HItem
CJ2H-CPU6
/ CPU6
Item
Mounted in a panelEnclosure
Less than 100 ΩGrounding
90 mm × 65 mm × 80 mm (H × D × W)CPU Rack Dimensions
280 g or lessWeight
5 VDC, 0.82 ACurrent Consumption
0 to 55°CAmbient Operating Temperature
10% to 90% (with no condensation)Ambient Operating Humidity
Must be free from corrosive gases.Atmosphere
−20 to 70°C (excluding battery)Ambient Storage Temperature
2,000 m or lessAltitude
2 or less: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2Pollution Degree
2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.)Noise Immunity
Category II: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2.Overvoltage Category
Zone BEMC Immunity Level
Conforms to IEC60068-2-6.
5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz
Acceleration of 9.8 m/s2 for 100 min in X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min each =
100 min total)
Vibration Resistance
Conforms to IEC60068-2-27.
147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units)
Shock Resistance
5 years at 25°CBattery : Life
CJ1W-BAT01Battery : Model
Conforms to cULus, NK, LR and EC DirectivesApplicable Standards C

Performance Specifications

CJ2HItem
CJ2H-CPU6
/ CPU6
Item
CPU64-EIP : 50K steps
CPU65-EIP : 100K steps
CPU66-EIP : 150K steps
CPU67-EIP : 250K steps
CPU68-EIP : 400K steps
User Memory
2,560 bitsI/O Bits
Normal Mode: 200 μs
(If tag data links are used with EtherNet/IP, add the following to the above time: 100 μs + Number of transferred
words × (0.33 μs or 0.87 μs *))
* When High-speed interrupt function is used
Overhead Processing Time
Basic Instructions: 0.016 μs min.;
Special Instructions: 0.048 μs min.
Execution Time
Interrupt task startup time : 26 μs or 17 μs * (30 μs in unit Ver.1.0)
Return time to cyclic task : 11 μs or 8 μs * (15 μs in unit Ver.1.0)
* When High-speed interrupt function is used
I/O Interrupts and
External Interrupts
Interrupt task startup time : 22 μs or 13 μs * (27 μs in unit Ver.1.0)
Return time to cyclic task : 11 μs or 8 μs * (15 μs in unit Ver.1.0)
* When High-speed interrupt function is used
Scheduled
Interrupts
Total per CPU Rack or Expansion Rack: 10 Units max.;
Total per PLC: 40 Units max.
Maximum Number of Connectable Units
3 max.Maximum Number of Expansion Racks
2,560 bits (160 words): Words CIO 0000 to CIO 0159
CIO : I/O Area
3,200 bits (200 words): Words CIO 1000 to CIO 1199CIO : Link Area
1,536 bits (96 words): Words CIO 1200 to CIO 1295Synchronous Data Refresh Area
6,400 bits (400 words): Words CIO 1500 to CIO 1899CPU Bus Unit Area
15,360 bits (960 words): Words CIO 2000 to CIO 2959Special I/O Unit Area
9,600 bits (600 words): Words CIO 3200 to CIO 3799DeviceNet Area
3,200 bits (200 words): Words CIO 1300 to CIO 1499
37,504 bits (2,344 words): Words CIO 3800 to CIO 6143
Cannot be used for external I/O.
Internal I/O Area
8,192 bits (512 words): Words W000 to W511
Cannot be used for external I/O.
Work Area
8,192 bits (512 words): Words H000 to H511
Bits in this area maintain their ON/OFF status when PLC is turned OFF or operating mode is changed.
Words H512 to H1535: These words can be used only for function blocks. They can be used only for function
block instances (i.e., they are allocated only for internal variables in function blocks).
Holding Area
Read-only: 31,744 bits (1,984 words)
• 7,168 bits (448 words): Words A0 to A447
• 24,576 bits (1,536 words): Words A10000 to A11535 *
Read/write: 16,384 bits (1,024 words) in words A448 to A1471 *
* A960 to A1471 and A10000 to A11535 cannot be accessed by CPU Bus Units, Special I/O Units, PTs, and
Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
Auxiliary Area
16 bits: TR0 to TR15Temporary Area
4,096 timer numbers (T0000 to T4095 (separate from counters))Timer Area
4,096 counter numbers (C0000 to C4095 (separate from timers))Counter Area
32k words *
DM Area words for Special I/O Units: D20000 to D29599 (100 words × 96 Units)
DM Area words for CPU Bus Units: D30000 to D31599 (100 words × 16 Units)
* Bits in the EM Area can be addressed either by bit or by word. These bits cannot be addressed by CPU Bus
Units, Special I/O Units, PTs, and Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
DM Area
32k words/bank × 25 banks max.: E00_00000 to E18_32767 max. *1 *2
*1. Bits in the EM Area can be addressed either by bit or by word. These bits cannot be addressed by CPU
Bus Units, Special I/O Units, PTs, and Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU
Units.
*2. EM banks D to 18 cannot be accessed by CPU Bus Units, Special I/O Units, PTs, and Support Software
that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
*3. Force-set/reset to the EM Area is enabled by specifying a start bank in parameter settings. (unit version
1.2 or higher)
EM Area
CPU64-EIP : 32K words × 4
banks
CPU65-EIP : 32K words × 4
banks
CPU66-EIP : 32K words × 10
banks
CPU67-EIP : 32K words × 15
banks
CPU68-EIP :32K words × 25
banks
Item
CPU64-EIP : Bank 0 to 3
CPU65-EIP : Bank 0 to 3
CPU66-EIP : Bank 0 to 9
CPU67-EIP : Bank 0 to E
CPU68-EIP : Bank 0 to 18
When EM force-S/R
function is used *3
CPU64-EIP : Bank 3
CPU65-EIP : Bank 3
CPU66-EIP : Bank 6 to 9
CPU67-EIP : Bank 7 to E
CPU68-EIP : Bank 11 to 18
When automatic
address allocation
is specified
IR0 to IR15
These are special registers for storing PLC memory addresses for indirect addressing. (Index Registers can
be set so that they are unique in each task or so that they are shared by all tasks.)
Index Registers
128 flagsCyclic Task Flag Area
128 MB, 256 MB, or 512 MBMemory Card
PROGRAM Mode: Programs are not executed. Preparations can be executed prior to program execution in
this mode.
MONITOR Mode: Programs are executed, and some operations, such as online editing, and changes to
present values in I/O memory, are enabled in this mode.
RUN Mode: Programs are executed. This is the normal operating mode.
Operating Modes
CJ2 CPU Units SoftwareCJ2 CPU Units Software
User Manual
PDF 6.86MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CX-One V4CX-One V4
Setup Manual
PDF 1.25MB
CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CX-Programmer SFCCX-Programmer SFC
Operation Manual
PDF 4.1MB
CS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 20.6MB
CX-ProgrammerCX-Programmer
Operation Manual
PDF 7.2MB
CJ2 CPU Units HardwareCJ2 CPU Units Hardware
User Manual
PDF 13.6MB
CX-Programmer FB/STCX-Programmer FB/ST
Operation Manual
PDF 3.71MB
CX-Integrator Ver 2CX-Integrator Ver 2
Operation Manual
PDF 7.55MB
FDK CR-series cylindricalFDK CR-series cylindrical
Battery Safety Datasheet
PDF 121KB
CJ2H-CPU6_ CPU UnitsCJ2H-CPU6_ CPU Units
Datasheet
PDF 516KB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
CJ2 SeriesCJ2 Series
Brochure
PDF 2.36MB
CJ2 CPU Units SoftwareCJ2 CPU Units Software
User Manual
PDF 6.86MB
CJ2H-CPU6_ CPU UnitsCJ2H-CPU6_ CPU Units
Datasheet
PDF 516KB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CX-One V4CX-One V4
Setup Manual
PDF 1.25MB
CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CX-Programmer SFCCX-Programmer SFC
Operation Manual
PDF 4.1MB
CX-Integrator Ver 2CX-Integrator Ver 2
Operation Manual
PDF 7.55MB
CJ2 SeriesCJ2 Series
Brochure
PDF 2.36MB
CS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 20.6MB
CX-ProgrammerCX-Programmer
Operation Manual
PDF 7.2MB
FDK CR-series cylindricalFDK CR-series cylindrical
Battery Safety Datasheet
PDF 121KB
CJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID SystemCJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System
Connection Guide
PDF 1.94MB
CJ2 CPU Units HardwareCJ2 CPU Units Hardware
User Manual
PDF 13.6MB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
CX-Programmer FB/STCX-Programmer FB/ST
Operation Manual
PDF 3.71MB

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *