پی ال سی امرن مدل CP2E هم مانند cp1H یک Micro PLC است که برای تجهیزات کوچک طراحی شده است و می تواند جمع آوری اطلاعات و ارتباطات ماشین به ماشین را پشتیبانی کند.

CP2E  امرن یک راه حل قدرتمند و موثر برای ماشین های مستقل تولید شده به صورت سری است که نسبت قیمت به عملکرد در آن ها مهم است.

ویژگی های محصول :

  • پشتیبانی از دو نوع منبغ تغذیه AC و DC
  • دارای 14 تا 60 ورودی و خروجی
  • قابلیت کارکردن بدون خطا در دمای -20 تا 60 درجه سانتی گراد
CP1E InstructionsCP1E Instructions
Reference Manual
PDF 9.96MB
CP2E HardwareCP2E Hardware
User Manual
PDF 24.5MB
CP1E/CP2E CPU Unit InstructionsCP1E/CP2E CPU Unit Instructions
Reference Manual
PDF 9.96MB
CP2E SoftwareCP2E Software
User Manual
PDF 36MB
CP2ECP2E
Datasheet
PDF 8.84MB
CX-OneCX-One
Brochure
PDF 933MB
CP2ECP2E
Brochure
PDF 2.44MB
CP1E InstructionsCP1E Instructions
Reference Manual
PDF 9.96MB
CP2E HardwareCP2E Hardware
User Manual
PDF 24.5MB
CP2ECP2E
Datasheet
PDF 8.84MB
CX-OneCX-One
Brochure
PDF 933MB
CP2ECP2E
Brochure
PDF 2.44MB
CP1E/CP2E CPU Unit InstructionsCP1E/CP2E CPU Unit Instructions
Reference Manual
PDF 9.96MB
CP2E SoftwareCP2E Software
User Manual
PDF 36MB