پلت فرم KM1 تجسم مصرف انرژی را برای برنامه های پنل پشتی با استفاده از مفهوم Master-Slave امکان پذیر می کند. برای اندازه گیری همزمان پارامترهای الکتریکی و غیرالکتریکی می توان حداکثر چهار واحد slave را به یک واحد اصلی متصل کرد.

  • زمان نصب نسبت به دیگر مدل ها کاهش یافته است.
  • فضای نصب در مقایسه با دیگر محصولات نظارتی تا 24 درصد کاهش یافته است.
  • سیم کشی کاهش یافته است.
 EasyKM-ManagerEasyKM-Manager
User Manual
PDF 6.19MB
 KM1KM1
User Manual
PDF 3.71MB
 KM1/KE1-SettingKM1/KE1-Setting
User Manual
PDF 6.47MB
KM1, KE1KM1, KE1
Communication Manual
PDF 3.23MB
 EasyKM-ManagerEasyKM-Manager
User Manual
PDF 6.19MB
Energy Monitoring DevicesEnergy Monitoring Devices
Brochure
PDF 14.8MB
 KM1KM1
User Manual
PDF 3.71MB
 KM1/KE1-SettingKM1/KE1-Setting
User Manual
PDF 6.47MB
KM1, KE1KM1, KE1
Communication Manual
PDF 3.23MB