پی ال سی امرن مدل CS1D  از تکنولوژی dual-redundancy برخوردار است که برای انجام عملیات بدون وقفه از آن استفاده می‌شود. در پی سی  ال مدل CS1D  به دلیل وجودCPU های دوتایی با عملکرد کنترل حلقه، برای جلوگیری از خطا نیازی به برنامه ی خاصی توسط کاربر ندارد و حتی برای ساده تر شدن قابلیت افزایش دسترسی سیستم می‌توان از منبع تغذیه‌های دوگانه استفاده کرد. می‌توان با تعویض سریع منبع تغذیه و CPU ها سیستم را بدون قطعی یا وقفه‌ای بسیار کوتاه تعمیر کرد.

CS1D ایده­آل ترین گزینه برای استفاده در خط تولیدهای شبانه‌روزی بدون وقفه است و در صنایع بسیاری کاربرد دارد از جمله:

  • استفاده در خط تولید ماشین آلات
  • استفاده در صنایع نظامی
  • استفاده در صنایع خودرو سازی و تبدیل انرژی
  • و …
CJ/CS-series Loop Control Board/UnitCJ/CS-series Loop Control Board/Unit
Operation Manual
PDF 4.22MB
CJ/CS-series Loop Control Function BlockCJ/CS-series Loop Control Function Block
Reference Manual
PDF 6.27MB
CS1D Duplex SystemCS1D Duplex System
Operation Manual
PDF 9.65MB
CS1W-SLK11/21CS1W-SLK11/21
Operation Manual
PDF 2.65MB
CS1G/H CPU UnitsCS1G/H CPU Units
Operation Manual
PDF 9.9MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CS1/CJ1-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS1/CJ1-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 26.3MB
CS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 20.6MB
CS1/CJ1/NSJ Series Programmable ControllersCS1/CJ1/NSJ Series Programmable Controllers
Programming Manual
PDF 5.96MB
CS1-seriesCS1-series
Datasheet
PDF 14.4MB
CJ/CS-series Loop Control Board/UnitCJ/CS-series Loop Control Board/Unit
Operation Manual
PDF 4.22MB
CS1-seriesCS1-series
Datasheet
PDF 14.4MB
CJ/CS-series Loop Control Function BlockCJ/CS-series Loop Control Function Block
Reference Manual
PDF 6.27MB
CS1/CJ1 series Loop ControlCS1/CJ1 series Loop Control
Brochure
PDF 1.04MB
CS1D Duplex SystemCS1D Duplex System
Operation Manual
PDF 9.65MB
CS1W-SLK11/21CS1W-SLK11/21
Operation Manual
PDF 2.65MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Reference Manual
PDF 3.49MB
CS1/CJ1-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS1/CJ1-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 26.3MB
CS1G/H CPU UnitsCS1G/H CPU Units
Operation Manual
PDF 9.9MB
CS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 20.6MB
CS1/CJ1/NSJ Series Programmable ControllersCS1/CJ1/NSJ Series Programmable Controllers
Programming Manual
PDF 5.96MB