موشن کنترلر NJ5 دارای پردازنده قدرتمند Intel® Atom™ که برای محیط های سخت ساخته شده است و به صورت استاندارد با عملکرد سرور OPC UA عرضه می شود.

OPC UA یک پروتکل ارتباطی صنعتی است که امکان تبادل داده بین ماشین ها و از ماشین به سیستم های IT را فراهم می کند.

اندازه90 mm × 90 mm × 90 mm
پورت های ارتباطیEtherCAT and EtherNet/IP built in
حداقل زمان چرخه0.5 µs
ظرفیت برنامه20 MB
حداکثر تعداد واحدCPU تعداد 10 عدد در هر
ولتاژ تغذیه24 VDC
حداکثر تعداد المان های متصل192
اتصال programming USB / Ethernet
دمای کارکرد0 to 55°C
وزن550 g
CNC OperatorCNC Operator
Operation Manual
PDF 2.99MB
 NJ-Series CPU Unit HardwareNJ-Series CPU Unit Hardware
User Manual
PDF 7.05MB
NJ-Series SECS/GEM CPU UnitsNJ-Series SECS/GEM CPU Units
User Manual
PDF 28.7MB
NJ/NX-Series Motion Control InstructionsNJ/NX-Series Motion Control Instructions
Reference Manual
PDF 5.25MB
NJ/NX-Series Troubleshooting ManualNJ/NX-Series Troubleshooting Manual
User Manual
PDF 15.8MB
NJ5/NY5 NC Integrated ControllerNJ5/NY5 NC Integrated Controller
User Manual
PDF 3.79MB
NJ-Series Robotics CPU UnitsNJ-Series Robotics CPU Units
User Manual
PDF 5.76MB
NJ/NX-Series CPU Unit SoftwareNJ/NX-Series CPU Unit Software
User Manual
PDF 17.1MB
NJ/NX-Series InstructionsNJ/NX-Series Instructions
Reference Manual
PDF 11MB
NJ/NX-Series OPC UA CPU UnitsNJ/NX-Series OPC UA CPU Units
User Manual
PDF 2.54MB
 NJ/NX-series Instructions ReferenceNJ/NX-series Instructions Reference
Reference Manual
PDF 67.9MB
NJ/NX-Series for Motion ControlNJ/NX-Series for Motion Control
Getting Started Guide
PDF 18.1MB
NJ/NX-series Instructions ReferenceNJ/NX-series Instructions Reference
Reference Manual
PDF 67.9MB
NJ5/NY5 G-Code InstructionsNJ5/NY5 G-Code Instructions
Reference Manual
PDF 1.24MB
Sysmac StudioSysmac Studio
Operation Manual
PDF 42MB
nj-series_datasheetNJ-Series
Datasheet
PDF 5.79MB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB
CNC OperatorCNC Operator
Operation Manual
PDF 2.99MB
 NJ-Series CPU Unit HardwareNJ-Series CPU Unit Hardware
User Manual
PDF 7.05MB
NJ-Series SECS/GEM CPU UnitsNJ-Series SECS/GEM CPU Units
User Manual
PDF 28.7MB
NJ/NX-Series Motion Control InstructionsNJ/NX-Series Motion Control Instructions
Reference Manual
PDF 5.25MB
NJ/NX-Series Troubleshooting ManualNJ/NX-Series Troubleshooting Manual
User Manual
PDF 15.8MB
nj-series_datasheetNJ-Series
Datasheet
PDF 5.79MB
NJ5/NY5 NC Integrated ControllerNJ5/NY5 NC Integrated Controller
User Manual
PDF 3.79MB
Sysmac CNCSysmac CNC
Brochure
PDF 8.5MB
NJ-Series Robotics CPU UnitsNJ-Series Robotics CPU Units
User Manual
PDF 5.76MB
NJ/NX-Series CPU Unit SoftwareNJ/NX-Series CPU Unit Software
User Manual
PDF 17.1MB
NJ/NX-Series InstructionsNJ/NX-Series Instructions
Reference Manual
PDF 11MB
NJ/NX-Series OPC UA CPU UnitsNJ/NX-Series OPC UA CPU Units
User Manual
PDF 2.54MB
 NJ/NX-series Instructions ReferenceNJ/NX-series Instructions Reference
Reference Manual
PDF 67.9MB
NJ/NX-Series for Motion ControlNJ/NX-Series for Motion Control
Getting Started Guide
PDF 18.1MB
NJ/NX-series Instructions ReferenceNJ/NX-series Instructions Reference
Reference Manual
PDF 67.9MB
NJ5/NY5 G-Code InstructionsNJ5/NY5 G-Code Instructions
Reference Manual
PDF 1.24MB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB
Sysmac StudioSysmac Studio
Operation Manual
PDF 42MB