از لیمیت سوییچ ها برای کنترل حد، حالت، نمایش وضعیت، شمارش قطعه و … استفاده میشود. انواع مختلفی از لیمیت سوییچ ساخته و به بازار عرضه شده است که از جمله آن ها D4B-_N که در کارهای ایمنی و اغیر ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین دارای دو نوع عملکرد است: عملکرد ضربه ای و ناگهانی و عملکرد آرام.

لیمیت سوییچ D4B-_N امرن در محفظه ای فلزی قرار دارد و با افزایش دامنه دما و افزایش طول عمر سوئیچینگ مکانیکی ، اولین انتخاب برای همه برنامه های کاربردی از محیط های استاندارد تا محیط های پرخطر است همچنین میتوان گفت بیشترین انعطاف پذیری در نصب و تنظیمات اتصال مربوط به  D4B-_N است.

Machine SafetyMachine Safety
Catalogue
PDF 9.91MB
Signal Towers Series Signal Towers Series
Brochure
PDF 4.33MB
D4B-_N Safety Limit SwitchD4B-_N Safety Limit Switch
Datasheet
PDF 2.17MB
Signal Towers Series Signal Towers Series
Brochure
PDF 4.33MB
Machine SafetyMachine Safety
Catalogue
PDF 9.91MB