لیمیت سوئیچ ها برای اولین بار به‌منظور محدود کردن حرکت یک شیء مورداستفاده قرار گرفت و به همین دلیل نام آن‌ها را «کلید محدودکننده» گذاشتند.

به ليميت سوئیچ‌های کوچک ميکروسوئيچ گفته می‌شود. و از آن ها برای کنترل حد، کنترل حالت، نمایش وضعیت، شمارش قطعه و… استفاده می‌شود.

از لیمیت سوئیچ‌ها بیشتر در تنظیمات صنعتی برای تشخیص حضور و نزدیکی یا عدم وجود یک ماده استفاده می شود.

کلیدهای لولایی درب ایمنی D4NH  با یک یا دو کنتاکت داخلی ، محرک شافت یا اهرم بازو و انواع مختلف کانال ، در دسترس هستند.

ویژگی های محصول :

  • مکانیزم باز کردن مستقیم
  • محرک اهرم شافت یا بازو
  • دامنه وسیع دما
  • انواع کانکتور متریک و M12 موجود است
  • روش اتصال بلوک ترمینال