….

اندازه1.32 DIN
24.48 mm
نوع ورودی_
نوع خروجی_
رنج عددی_
تعداد ارقام قابل نمایش4 -5
متدهای شمارش_
MAX سرعت شمارش10 KHZ
1 KHZ
نوع اتصال_
ولتاژ_
دمای کارکرد-10 'c
55 'c
وزن60-65 g
درجه حفاظتIP66