امرن در طراحی H7CC المان هایی را در نظر گرفته است که باعث استفاده ی راحت تر از H7CC نسبت به دیگر کانترهای این شرکت میشود. کانتر H7CC امرن دارای انواع 8 پین و 11 پین میباشد و قابلیت نمایش تا 6 رقم را دارد که برای هر 6 رقم دکمه های بالا پایین به جهت تنظیمات راحت تر قرار گرفته است. همچنین لازم به ذکر است که H7CC تا سرعت 30KHZ قابلیت شمارش دارد.

(H , W , D) سایز48H , 48W , 59D
ولتاژ_
انواع ورودیNPN , PNP
انواع خروجیSPDT , DPST
دمای کارکرد-10 _ 55 'c
درجه حفاظت_
وزن _
استانداردها_
H7CC-AX
H7CC
Catalog
PDF 365KB
H7CC-AX
H7CC
DataSheet
PDF 878KB
H7CC-AX
H7CC
Catalog
PDF 365KB
H7CC-AX
H7CC
DataSheet
PDF 878KB