LVS -9570 یک تأیید کننده بارکد دستی با وزن کم و قابل حمل است که برای بررسی بارکدهای طولانی کاربرد وسیعی دارد. LVS -9570 قابلیت پشتیبانی از 15 زبان را دارد و همچنین میتوان زبان های بیشتری را نیز به آن افزود.

اندازهHeight: 54.10 mm
Length: 100.08 mm
Width: 166.62 mm
نوعتأیید کننده بارکد آفلاین
نوع کد1D کد
2D و 1D کدهای
تایید 2D x-dim12.5 mil
سنسوردوربین اسکن خطی 400 dpi
میدان دید137mm x 305mm
نوع نصبدستی
دمای کارکرد10° to 30° C
وزن1.04 kg
LVS® 9570 Operating InstructionsLVS® 9570 Operating Instructions
User Manual
PDF 2.46MB
LVS 9570LVS 9570
User Manual
PDF 16.4MB
 LVS-9570LVS-9570
Datasheet
PDF 476KB
q263_code_reader_group_catalog_catalogue_enCode Reader Group Catalog
Catalogue
PDF 8.61MB
Microscan Catalog 2018Microscan Catalog 2018
Catalogue
PDF 8.92MB
q263_code_reader_group_catalog_catalogue_enCode Reader Group Catalog
Catalogue
PDF 8.61MB
 LVS-9570LVS-9570
Datasheet
PDF 476KB
LVS95 - IQ OQ OverviewLVS95 – IQ OQ Overview
Brochure
PDF 634KB
LVS® 9570 Operating InstructionsLVS® 9570 Operating Instructions
User Manual
PDF 2.46MB
LVS 9570LVS 9570
User Manual
PDF 16.4MB
Microscan Catalog 2018Microscan Catalog 2018
Catalogue
PDF 8.92MB