موشن کنترلر NX7 با استفاده از نرم افزار Sysmac Studio پیکربندی، برنامه ریزی و راه اندازی شده است ، 128 یا 256 محور حرکتی داخلی دارد و به رابط های شبکه داخلی EtherNet/IP (x2) و EtherCAT مجهز است.

اندازه100 mm × 100 mm × 132 mm
واحدهای ارتباطیEtherCAT and 2x Gigabit EtherNet
حداقل زمان چرخه0.125 µs
ظرفیت برنامه80 MB
حداکثر تعداد واحد0
ولتاژ تغذیه24 VDC
حداکثر تعداد المان های متصل128
اتصال programming USB / Ethernet
دمای کارکرد0 to 55°C
وزن880 g
AI Predictive Maintenance LibraryAI Predictive Maintenance Library
User Manual
PDF 2.13MB
NJ/NX-Series CPU Unit SoftwareNJ/NX-Series CPU Unit Software
User Manual
PDF 22.2MB
NJ/NX-Series Troubleshooting ManualNJ/NX-Series Troubleshooting Manual
User Manual
PDF 15.7MB
NX-Series CPU Unit HardwareNX-Series CPU Unit Hardware
User Manual
PDF 5.13MB
AI Machine Automation ControllerAI Machine Automation Controller
Brochure
PDF 2.68MB
NJ/NX-Series CPU Unit Motion ControlNJ/NX-Series CPU Unit Motion Control
User Manual
PDF 18.3MB
NJ/NX-Series Motion Control InstructionsNJ/NX-Series Motion Control Instructions
Reference Manual
PDF 4.74MB
NX-series System UnitsNX-series System Units
User Manual
PDF 6.18MB
Sysmac StudioSysmac Studio
Operation Manual
PDF 41.4MB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB
Data validity checkData validity check
Brochure
PDF 202MB
Quality gate for each processQuality gate for each process
Brochure
PDF 167MB
Machine Safety SolutionMachine Safety Solution
Brochure
PDF 2.86MB
AI Machine Automation ControllerAI Machine Automation Controller
Brochure
PDF 2.68MB
High-speed inspectionHigh-speed inspection
Brochure
PDF 319MB
AI Predictive Maintenance LibraryAI Predictive Maintenance Library
User Manual
PDF 2.13MB
Machine Safety SolutionMachine Safety Solution
Brochure
PDF 2.86MB
NJ/NX-Series CPU Unit SoftwareNJ/NX-Series CPU Unit Software
User Manual
PDF 22.2MB
NJ/NX-Series Troubleshooting ManualNJ/NX-Series Troubleshooting Manual
User Manual
PDF 15.7MB
NX-Series CPU Unit HardwareNX-Series CPU Unit Hardware
User Manual
PDF 5.13MB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB
AI Machine Automation ControllerAI Machine Automation Controller
Brochure
PDF 2.68MB
High-speed inspectionHigh-speed inspection
Brochure
PDF 319MB
NJ/NX-Series CPU Unit Motion ControlNJ/NX-Series CPU Unit Motion Control
User Manual
PDF 18.3MB
NJ/NX-Series Motion Control InstructionsNJ/NX-Series Motion Control Instructions
Reference Manual
PDF 4.74MB
NX-series System UnitsNX-series System Units
User Manual
PDF 6.18MB
 NJ/NX-series Instructions ReferenceNJ/NX-series Instructions Reference
Reference Manual
PDF 67.9MB
Sysmac StudioSysmac Studio
Operation Manual
PDF 41.4MB