از بهترین محصولات شرکت امرن میتوان به سنسور لیزری جابجایی هوشمند امرن omronاشاره کرد. از این سنسورها برای اندازه گیری های فوق العاده دقیق و بر روی انواع مختلف سطوح استفاده می شود . از این محصول امرن به صورت یک بعدی عمل می کنند.

ویژگی های محصول :

  • قابلیت اندازه گیری بین 2 میلی متر تا 2 متر
  • دارای دقت 0.25 میکرومتر
  • دارای زمان پاسخ 150 میکروثانیه
  • دارای درجه حفاظت سنسور IP50
  • دارای درجه حفاظت کنترلر IP40
  • دارای 5 سنسور با قابلیت اتصال به کنترلر
  • دارای کابل هایی با طول 1 و 4 و 8 و 9
ZX-L (old amplifier version)ZX-L (old amplifier version)
Operation Manual
PDF 4.45MB
ZX-L-NZX-L-N
User Manual
PDF 3.08MB
Measurement SensorsMeasurement Sensors
Brochure
PDF 1.29MB
ZX-LZX-L
Brochure
PDF 490KB
Measurement SensorsMeasurement Sensors
Brochure
PDF 1.29MB
ZX-L (old amplifier version)ZX-L (old amplifier version)
Operation Manual
PDF 4.45MB
ZX-L-N Smart Sensors (Laser Type)ZX-L-N Smart Sensors (Laser Type)
Datasheet
PDF 1010KB
ZX-LZX-L
Brochure
PDF 490KB
ZX-L-NZX-L-N
User Manual
PDF 3.08MB