DRT2 واحدهای ورودی / خروجی Compact DeviceNet هستند که عملکرد آن ها تشخیصی است. این ماژول ورودی و خروجی داده های مربوط به وضعیت منبع تغذیه ، زمان پاسخگویی به ورودی و خروجی ، شمارنده های عملکرد و به موقع را بررسی می کند.

این ماژول هرگونه انحراف را به عنوان نشانه ای برای انجام تعمیر و نگهداری دستگاه و جلوگیری از خرابی برنامه ریزی نشده به سیستم کنترل گزارش می کند. Smart DeviceNet I / Os توسط PLC Function Blocks و HMI Smart Active Parts پشتیبانی می شود و امکان مشاهده و نظارت بدون برنامه را از طریق پایانه های CJ1 PLC و NS فراهم می کند.

ویژگی های محصول:

  • اندازه جمع و جور IP20
  • I / Os دیجیتال قابل ارتقا
  • توابع تشخیصی و نگهداری پیشگیرانه داخلی
  • بلوک های ترمینال I / O قابل جدا شدن
  • ورودی و خروجی آنالوگ با عملکردهای پیش پردازش داده و زنگ هشدار
DeviceNetDeviceNet
Operation Manual
PDF 3.61MB
DRT2-series DeviceNet SlavesDRT2-series DeviceNet Slaves
Operation Manual
PDF 12.4MB
ComponentCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
GRT1-_ SmartSlice Remote I/OGRT1-_ SmartSlice Remote I/O
Datasheet
PDF 446KB
DeviceNet Smart SlavesDeviceNet Smart Slaves
Datasheet
PDF 2.89MB
G70/G7TC/G70A/G70DG70/G7TC/G70A/G70D
Datasheet
PDF 1.44MB
 DeviceNetDeviceNet
Brochure
PDF 471KB
Remote I/O TerminalsRemote I/O Terminals
Brochure
PDF 1.72MB
ComponentCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
DeviceNetDeviceNet
Operation Manual
PDF 3.61MB
GRT1-_ SmartSlice Remote I/OGRT1-_ SmartSlice Remote I/O
Datasheet
PDF 446KB
Remote I/O TerminalsRemote I/O Terminals
Brochure
PDF 1.72MB
DRT2-series DeviceNet SlavesDRT2-series DeviceNet Slaves
Operation Manual
PDF 12.4MB
 DeviceNetDeviceNet
Brochure
PDF 471KB
DeviceNet Smart SlavesDeviceNet Smart Slaves
Datasheet
PDF 2.89MB
G70/G7TC/G70A/G70DG70/G7TC/G70A/G70D
Datasheet
PDF 1.44MB