ماژول های ورودي خروجي سري SmartSlice جزو هوشمند ترین ماژول های ورودی خروجی اند که با وجود اندازه کوچک، نصب آنها بسیار راحت است و با 24 ولت کار می­کند و همچنین دارای 2 و یا 8 پورت خروجی است.

در صورتي كه اين سري با تجهيزات مستر DeviceNet يا CompoNet امرن استفاده شوند، نيازي به هيچ ابزار تنظيم كننده ی دیگری وجود ندارد.

نکته مهم در استفاده از ماژول های ورودی و خروجی این است که با استفاده از توابع داخلي مانند پيش مقياس بندي، جمع كننده ها، تفاضل گيرها و هشداردهنده ها در وروردي و خروجي هاي آنالوگ، برنامه نويسي PLC را مي توان كاهش داد.

GRT1-PNT PROFINET IO Communication UnitGRT1-PNT PROFINET IO Communication Unit
Operation Manual
PDF 2.16MB
SmartSlice - Slice I/O UnitsSmartSlice – Slice I/O Units
Operation Manual
PDF 12.2MB
 CompoNetCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
GRT1-_ SmartSlice Remote I/OGRT1-_ SmartSlice Remote I/O
Datasheet
PDF 446KB
PROFINETPROFINET
Datasheet
PDF 889KB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB
 EtherCAT Junction SlaveEtherCAT Junction Slave
Brochure
PDF 1.04MB
 SmartSliceSmartSlice
Brochure
PDF 2.03MB
 CompoNetCompoNet
Datasheet
PDF 4.35MB
GRT1-PNT PROFINET IO Communication UnitGRT1-PNT PROFINET IO Communication Unit
Operation Manual
PDF 2.16MB
GRT1-_ SmartSlice Remote I/OGRT1-_ SmartSlice Remote I/O
Datasheet
PDF 446KB
PROFINETPROFINET
Datasheet
PDF 889KB
SmartSlice - Slice I/O UnitsSmartSlice – Slice I/O Units
Operation Manual
PDF 12.2MB
GRT1-ECT, EtherCAT, Communication UnitGRT1-ECT, EtherCAT, Communication Unit
Operation Manual
PDF 8MB
 EtherCAT Junction SlaveEtherCAT Junction Slave
Brochure
PDF 1.04MB
 SmartSliceSmartSlice
Brochure
PDF 2.03MB
SmartSlice - PROFIBUS Communication UnitSmartSlice – PROFIBUS Communication Unit
Operation Manual
PDF 2.17MB
SysmacSysmac
Catalogue
PDF 43.5MB