منبع تغذیهS8VK-G  برند امرن منبع تغذیه ای با توان قوی در گستره ی ۱۵-۴۸۰ وات است و راندمان آن حدود ۹۰ درصد است.

S8vk-G  کوچکترین منبع تغذیه با این میزان توان است که می‌توانید از آن در محدوده دمایی منفی ۴۰ و مثبت ۷۰ استفاده کنید.

منبع تغذیه در اکثر صنایعی  که جریان برق با آمپر و ولتاژهای گوناگون کار می‌کنند کاربرد دارد. همچنین از این منبع تغذیه امرن برای ریل های din استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که منبع تغذیه S8VK-G امرن از 2 ترمینال خروجی DC برای سیم کشی آسان بهره می‌برد.

S8VK-S/S8FS-GS8VK-S/S8FS-G
Brochure
PDF 2.04MB
S8VK-G/S8VK-C/S8VK-TS8VK-G/S8VK-C/S8VK-T
Brochure
PDF 6.55MB
S8VK-G/S8VK-C/S8VK-TS8VK-G/S8VK-C/S8VK-T
Brochure
PDF 6.55MB
S8VK-S/S8FS-GS8VK-S/S8FS-G
Brochure
PDF 2.04MB