چندی پیش خبر انصراف دکتر محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم توسط علیرضا تاجرنیا ، سخنگوی انتخاباتی وی اعلام شد.

تاجرنیا: درخواست انصراف به وزارت کشور ارسال شده و تا ساعتنی دیگر خبر رسمی آن منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر: ” جبهه اصلاحات ایران دوشنبه شب آخرین جلسه خود برای بررسی حمایت از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری را برگزار و ضمن اعلام مجدد نظر قبلی خود تاکید کرد: جبهه اصلاحات ایران در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی نخواهد داشت و از کسی حمایت نخواهد کرد.”

همچنین سید محمد خاتمی در واکنش به انصراف مهرعلی زاده گفت:

” در موقعیت حساس کنونی که جمهوریت نظام در معرض تهدید جدّی قرار گرفته است، اقدام مسئولانه و فداکارانه شما در انصراف از نامزدی ریاست جمهوری، شایسته تقدیر فراوان است، و موجب خواهد شد تا کسانیکه می خواهند رأی بدهند و در عین حال تسلیم عرصه ای نشوند که یک جریان اقلیّت خواست خود را به هر قیمت بر جامعه تحمیل کند، آرائشان شکسته و تقسیم نشود.‌

برایتان در همه حال و همه جا به عنوان برادری شایسته و متعهد آرزوی موفقیت می کنم.”‌

دکتر مهرعلیزاده